XXIV Zjazd Termodynamików

Ze względu na ograniczenia wynikające z Covid-19 Komitet Organizacyjny i organizatorzy Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej oraz Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk podjęli decyzję, że XXIV Zjazd Termodynamików odbędzie się w sposób zdalny w dniach 27-30 października 2020 roku.

Autorzy będą mogli w sposób zdalny zaprezentować swoje artykuły. Językiem konferencji jest język polski, ale dopuszczalne są wystąpienia w języku angielskim. Szczegóły dotyczące platformy i sposobu logowania oraz prezentacji zostaną przesłane w następnym komunikacie.

Zamysłem Komitetu Naukowego i Organizacyjnego tej cyklicznej konferencji jest umożliwienie wzajemnych kontaktów pomiędzy specjalistami z obszaru szeroko pojętej termodynamiki. Podstawowym celem jest wymiana doświadczeń, prezentacja prac badawczych realizowanych w poszczególnych ośrodkach oraz dyskusja nad nowymi koncepcjami rozwiązywania problemów cieplnych. Istotną cechą charakterystyczną Zjazdu Termodynamików jest otwartość na młodych naukowców, doktorantów i studentów, dla których wydarzenie to jest platformą do zdobywania doświadczenia oraz nawiązania osobistych kontaktów, prowadzących do korzyści zarówno w wymiarze rozwoju indywidualnej kariery zawodowej, jak i rozwoju nauki. Dotychczasowe edycje Zjazdu pokazały, że spotkania takie są bardzo wartościowe i owocne przede wszystkim pod względem naukowym, ale również i towarzyskim.

Zakres tematyczny Zjazdu Termodynamików obejmuje zagadnienia związane z: termodynamiką, wymianą ciepła i masy, przepływem substancji, spalaniem paliw, konwersją i magazynowaniem energii, technikami pomiarowymi, metodami obliczeniowymi, maszynami i urządzeniami cieplnymi oraz z problemami cieplnymi w rożnych układach i procesach.