XXIV Zjazd Termodynamików

Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej oraz Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk serdecznie zapraszają do udziału w XXIV Zjeździe Termodynamików, który odbędzie się w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim w dniach 27-30 października 2020 roku, pod Honorowym Patronatem JM Rektora Politechniki Warszawskiej.

Zamysłem Komitetu Naukowego i Organizacyjnego tej cyklicznej konferencji jest umożliwienie wzajemnych kontaktów pomiędzy specjalistami z obszaru szeroko pojętej termodynamiki. Podstawowym celem jest wymiana doświadczeń, prezentacja prac badawczych realizowanych w poszczególnych ośrodkach oraz dyskusja nad nowymi koncepcjami rozwiązywania problemów cieplnych. Istotną cechą charakterystyczną Zjazdu Termodynamików jest otwartość na młodych naukowców, doktorantów i studentów, dla których wydarzenie to jest platformą do zdobywania doświadczenia oraz nawiązania osobistych kontaktów, prowadzących do korzyści zarówno w wymiarze rozwoju indywidualnej kariery zawodowej, jak i rozwoju nauki. Dotychczasowe edycje Zjazdu pokazały, że spotkania takie są bardzo wartościowe i owocne przede wszystkim pod względem naukowym, ale również i towarzyskim.

Zakres tematyczny Zjazdu Termodynamików obejmuje zagadnienia związane z: termodynamiką, wymianą ciepła i masy, przepływem substancji, spalaniem paliw, konwersją i magazynowaniem energii, technikami pomiarowymi, metodami obliczeniowymi, maszynami i urządzeniami cieplnymi oraz z problemami cieplnymi w rożnych układach i procesach.